• Giới Thiệu Game
  • Cấu Hình
  • Hướng Dẫn Mua Hàng

Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, bạn vui lòng tham khảo sản phẩm steam wallet hoặc liên hệ fanpage để được tư vấn thêm.

Những bạn đăng nhập HSR bằng Facebook:

- Vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây  để thêm Mail, tạo Username Mật khẩu rồi mua hàng ạ!

____

Sau khi mua gói 30 ngày Chứng nhận tiếp tế đội tàu (Express Supply Pass) thì bạn sẽ:

  • Nhận được ngay 300 Oneiric Shard
  • Nhận mỗi ngày 90 Stellar Jade (tộng cộng 30 ngày là 2700 Jade)

Lưu ý:

- Mỗi tài khoản chỉ có thể mua trước (đang chờ) nhiều gói tối đa 180 ngày. Nếu hiện bạn đang còn 180 ngày tiếp theo mà bạn lại mua thêm thì sẽ bị mất 2670 NT và chỉ nhận được 330 Đá sáng thế.

Ví dụ: Hiện acc bạn trong Shop Honkai: Star Rail đang hiển thị bạn "Còn 150 ngày" ở gói Tháng (Vì bạn đã mua trước 1 lúc 5 gói hôm nay), thì bạn chỉ có thể mua thêm đước 1 gói nữa thôi, là sẽ max 180 ngày. Bạn muốn mua tiếp thì phải chờ 30 ngày sau để nó giảm xuống còn 150 ngày hoặc chờ nó giảm hết luôn rồi mua sau.

- Nếu các bạn không nhận Jade ngày nào thì sẽ mất và không đền bù, vì thế phải chăm chỉ đăng nhập các bạn nhé!

07/21/2024 05:24:42 PM +07