• Giới Thiệu Game
  • Cấu Hình
  • Hướng Dẫn Mua Hàng

Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, bạn vui lòng tham khảo sản phẩm steam wallet hoặc liên hệ fanpage để được tư vấn thêm.

Game ra mắt ngày 15/11/2024.

Bonus đặt trước:

  • Nhiệm vụ phụ: Thrown to the Dogs

Bản Gold bao gồm:

  • Game gốc
  • Season Pass
  • Chơi sớm hơn 3 ngày ra mắt07/21/2024 05:42:20 PM +07