• Giới Thiệu Game
  • Cấu Hình
  • Hướng Dẫn Mua Hàng

Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, bạn vui lòng tham khảo sản phẩm steam wallet hoặc liên hệ fanpage để được tư vấn thêm.

Bản Gold Gồm:

1. Base Game: Game gốc Battlefield 2042

2. Irish: Battle Hardened Legendary Skin

3. Year 1 Pass Pack: 4 New Specialists (1 per Season of the Year 1 Pass), 4 Battle Passes (1 per Season of the Year 1 Pass), 3 Epic Skin Bundles (”Blistered Earth”, ”Tempest”, and ”Cold Blood”)07/21/2024 05:14:37 PM +07