• Giới Thiệu Game
  • Cấu Hình
  • Hướng Dẫn Mua Hàng

Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, bạn vui lòng tham khảo sản phẩm steam wallet hoặc liên hệ fanpage để được tư vấn thêm.

Package bao gồm:

  • The Surge
  • The Surge - CREO Special Employee Kit
  • The Surge - Cutting Edge Pack
  • The Surge - Fire & Ice Weapon Pack
  • The Surge - The Good, the Bad and the Augmented Expansion
  • The Surge: A Walk in the Park DLC
06/25/2022 03:54:24 PM +07