• Giới Thiệu Game
  • Cấu Hình
  • Hướng Dẫn Mua Hàng

Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, bạn vui lòng tham khảo sản phẩm steam wallet hoặc liên hệ fanpage để được tư vấn thêm.

Electric Car DLC includes 4 EV's:

- 2006 Atom Renton
- 2018 Atom 330
- 2013 Autotutto Lavetino
- 2013 Elenti Izi

Electric Motors:
- eDen-1H
- Proton e-R
- CHRG-e E1

DLC includes Electric Motor tuning parts.
01/25/2022 09:49:04 AM +07