• Giới Thiệu Game
  • Cấu Hình
  • Hướng Dẫn Mua Hàng

Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, bạn vui lòng tham khảo sản phẩm steam wallet hoặc liên hệ fanpage để được tư vấn thêm.

ASURA DLC


About the Game

Upgrade your game to earn ASURA rewards


The ASURA DLC contains:

- [Summit1g] Telmuch Special Outfit; Headwear & Emote

- [Lirik] Tianhai Special Outfit; Headwear & Emote

- [Shroud] Tarka Ji Special Outfit; Headwear & Emote
05/30/2024 05:32:43 PM +07