• Giới Thiệu Game
  • Cấu Hình
  • Hướng Dẫn Mua Hàng

Trong trường hợp sản phẩm hết hàng, bạn vui lòng tham khảo sản phẩm steam wallet hoặc liên hệ fanpage để được tư vấn thêm.

Sau khi thanh toán thành công, bạn vào Kho key cá nhân tại đây để lấy sản phẩm bạn nhé ;) :

- https://wongstore.com/nguoidung/khokey
> Nếu như sản phẩm bạn vừa mua k có trong Kho key thì hãy lấy Số Hóa Đơn và liên hệ fanpage tại đây.

12/08/2021 04:05:08 PM +07